«Det er resultatene som teller.»

Erlend Magnus

Fokusområder

Muskelvekst, Maksimal styrke, Livsstilsendring, Rehab, Prehab.

Hvorfor jobber du som coach?

Vi mennesker har muligheten til å endre, optimalisere og i stor grad transformere både kroppen og sinnet vårt dersom vi forstår vitenskapen bak. Når vi kombinerer vilje, fokus, struktur og tydelige målsetninger med denne kunnskapen så er det ingenting som står mellom oss og målet vi har satt oss.

Det føles fantastisk å besitte en sterk, robust og velfungerende kropp, dette er et privilegium alle burde oppleve.

Jeg rett og slett elsker denne transformerende prosessen. Det er ikke bare tilfredsstillende å nå et mål, det er også veldig mentalt styrkende å ta kontroll over egen utvikling, styre kroppen og sinnet i en retning vi selv har bestemt.

I meg vil du oppleve din største fan når vi jobber sammen. På veien vil jeg ikke bare pushe deg men også støtte deg. Jeg setter stolthet i å coache deg mot dine mål.

Det er en glede å kunne jobbe på PUMPHOUSE, her har vi tilgang på det beste utstyret i landet og alle forutsetninger er tilrettelagt for at vi skal få de beste resultatene sammen.

Hva er dine styrker som coach?

Jeg har en omfattende anatomisk og fysiologisk forståelse, jeg er opptatt av teknikk, utførelse og god progresjon. Min ekspertise omfatter også rehab og prehab, du skal være trygg på at vår trening ikke bare generer en sterk velfungerende kropp men også minimerer skaderisiko.

Trening er en prosess, en reise mot en rekke delmål og et større hovedmål. Ingenting gleder meg mer enn om du også virkelig er glad i selve prosessen og ser frem til den neste økten.

Videre er jeg glad i god og tydelig kommunikasjon. Dynamikken mellom oss er et viktig element i coaching, vi jobber sammen, vi er et team.

Jeg ønsker å sette meg mest mulig inn i dine forutsetninger, behov og ditt utgangspunkt slik at coaching blir helhetlig.

Utdanninger, nyttige erfaringer?

– Bachelor i idrett med spesialisering på trenerrollen, 2009

– Bachelor i osteopati, 2015

– Idrettsmassør, 2012

– Matpedagog, 2010

– Personlig trener, 2010

Kontakt meg